Nasi specjaliści
Nasi specjaliści
dr n. med. Beata Bałon
specjalista ginekolog-położnik
 
lek.med. Agnieszka Biskup
specjalista chorób wewnętrznych
w trakcie specjalizacji z reumatologii
 
dr n. med. Artur Gładysz
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii naczyniowej
 
lek. med. Sylwia Gładysz
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista gastroenterolog
 
lek. med. Anna Pająk
specjalista giekolog-położnik
 
lek. med. Anna Zielnica
specjalista dermatolog
specjalista medycyny pracy